wedding rings collection

วิธีวัดขนาดแหวน

อุปกรณ์

1. ดินสอ/ปากกา 2. ไม้บรรทัด 3. กระดาษ/เชือก

สำหรับลูกค้าที่มีแหวน​

วิธีวัดขนาดแหวน

1. นำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ด้านในของแหวน โดยวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร ( mm. )
2. นำตัวเลขที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางไซส์แหวน

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแหวน

1. ตัดกระดาษให้เป็นเส้นยาว สำหรับพันรอบนิ้ว
( ควรตัดให้ยาว )
2. นำกระดาษที่ตัดไว้มาพันรอบนิ้วแล้วมาร์คตำแหน่ง
3. นำไม้บรรทัดมาวัดความยาว ( เส้นรอบวง ) แล้วนำเลขที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางไซส์แหวน

ตารางเทียบไซส์แหวน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ( mm. )เส้นรอบวง ( mm. )ไซส์แหวน
15.047.147
15.348.048
15.649.049
16.050.250
16.351.251
16.551.852
17.053.453
17.254.054
17.555.055
17.855.956
18.056.557
18.558.158
18.859.059
19.059.760
20.062.863
21.065.966
21.567.568

เส้นผ่าศูนย์กลาง

( mm. )

เส้นรอบวง

( mm. )

ไซส์แหวน
15.047.147
15.348.048
15.649.049
16.050.250
16.351.251
16.551.852
17.053.453
17.254.054
17.555.055
17.855.956
18.056.557
18.558.158
18.859.059
19.059.760
20.062.863
21.065.966
21.567.568

หมายเหตุ : กรณีที่คุณลูกค้าสั่งสินค้า หากไม่มั่นใจกับไซส์แหวนหรือไม่สามารถวัดไซส์ตามวิธีข้างต้นได้ ทาง GEMSWAREE ยินดีจัดส่งที่วัดไซส์แหวนให้คุณลูกค้าฟรีถึงบ้านค่ะ